Services


LSC-Schiphol is een gecertificeerd logistiek dienstverlener ook voor al uw ADR-basis transporten d.w.z. klasse 2 t/m 9.

Ook voor klasse 7, radio-actieve stoffen zijn wij gecertificeerd.

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”.   Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  Het ADR omvat eisen over o.a.:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. De criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS).

 

Het ADR is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De VLG bevat daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering (het aanwijzen van wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden).

 

Onze chauffeurs beschikken over de benodigde certificaten en onze voertuigen zijn ingericht en voldoen aan de eisen gesteld in het ADR-VGL.  D.w.z. de voertuigen zijn voorzien van een ADR-kit, bestaande uit de verplichte persoonlijke uitrusting, brandblussers, kenmerking en de veiligheidsinstructies voor de chauffeur.

 

Address

Nieuwemeerdijk 369

1171NW Badhoevedorp

Niederlande

Phone
Tel:
+31(0)6-14238778
Fax: